Lions club Zoetermeer

Soetermare

Soetermare is aangesloten bij Lions Clubs International, die de volgende 6 doelstellingen kent:

1. Het bevorderen van wederzijds internationaal begrip;

2. Het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerschap;

3. Een actieve belangstelling voor het civiele, culturele, sociale en morele welzijn van de gemeenschap;

4. De Lions Clubs verenigen in banden van vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;

5. Een platform zijn voor een open discussie over alle zaken van publiek belang;

6. Het aanmoedigen van mensen om belangeloos hun gemeenschap te dienen, het bevorderen van hoge ethische waarden in beroep en bedrijf en in publiek en privaat handelen;

Soetermare is een club waarin centraal staan: vriendschap, belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten waarin de “we serve gedachte ” tot uiting komt. De missie van Soetermare is “sociaal denken en doen”.

Bestuur

* Janny Gooijer, presidente

* Janny Vinke, vice-presidente

* Gerda van ‘t Bosch, past-presidente

* Babs van der Geest, secretaris

* Carolien van Rossum, penningmeester

* Jelka Scholten, bestuurslid

Bijeenkomsten: eerste donderdag & derde donderdag om 19.00 in ‘restaurant Kromwijk’, Voorweg 133, 2716NH Zoetermeer / telefoon 079 321 74 98

Onze Sponsoren